radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

radioaktyviųjų atliekų tvarkymas
radioaktyviųjų atliekų tvarkymas statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Veikla, apimanti radioaktyviųjų atliekų pradinį, pagrindinį ir galutinį apdorojimą, vežimą, saugojimą, dėjimą į atliekyną, atliekyno uždarymą ir uždaryto atliekyno priežiūrą. atitikmenys: angl. radioactive waste management vok. radioaktiver Abfallwirtschaft rus. обращение с радиоактивными отходами pranc. gestion des déchets radioactif ryšiai: susijęs terminasradioaktyviosios atliekos šaltinis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo veiklą vykdančių asmenų ir (ar) jų darbuotojų kompetencijų, kurių tikslas – eksploatuojant… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo vadybos sistema — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį eksploatuojančios organizacijos nustatytų organizacinių priemonių, procedūrų ir veiksmų, kuriais siekiama tinkamai įgyvendinti teisės aktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio projektas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Visuma normatyviniuose techniniuose dokumentuose nurodytų dokumentų, kuriuose pateikiami radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio sprendiniai (aiškinamoji dalis, statinio ar jų grupės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo nutraukimas — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginyje nusprendus, kad jis niekada nebebus naudojamas pagal pagrindinę paskirtį. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį eksploatuojanti organizacija — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Juridinis asmuo, kuriam išduota radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo licencija. atitikmenys: angl. operator of radioactive waste management facility rus. организация,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Branduolinės energetikos objektas, kurio pagrindinė paskirtis – tvarkyti radioaktyviąsias atliekas. Bet kuris radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys, egzistuojantis įsigaliojant šiam… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio aikštelė — statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Nustatytas ribas turinti teritorija, kurioje yra statomas (statybvietė), pastatytas, eksploatuojamas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys ar tiriama ir (ar) vertinama galimybė jį statyti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • decommissioning of radioactive waste management facility — radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo nutraukimas statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginyje nusprendus, kad jis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • снятие с эксплуатации установки для обращения с радиоактивными отходами — radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo nutraukimas statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginyje nusprendus, kad jis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • operator of radioactive waste management facility — radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį eksploatuojanti organizacija statusas Aprobuotas sritis radiacinė sauga apibrėžtis Juridinis asmuo, kuriam išduota radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo licencija. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”